سیستم جدید کامره میتواند عکس سه بعدی بادقت بالا از فاصله یک کیلومتری را ایجاد نماید

 

یک گروه از فزیک دانان اسکاتلند به تازگی ازعهده محدویت ها برامد وگزارش خود را به جامعه اوپتکل (OSA) مجله دسترسی اپتیک اکسپرس داد.

این تیم تحقیقاتی توسط جرالدبولر، استاد پوهنتون هریوت وات درادینبورگ ,اسکاتلند رهبری میشد وبیان گر یک سیستم تصویربرداری متداول است که می تواند اطلاعات سه بعدی  با وضوح بالا را درمورد اشیا که معمولا دشوار است ازفاصله دورتر از یک کیلومتر تصویربرداری شود ،جمع اوری نماید,

سیستم جدید طوری کارمیکند که جریان لیزر سرخ کم رنگ، بالای یک جسم تابیده وبه سرعت آنرا عکس میگرد، وقتی که جریان از فوتون ها بالای جسم برخورد نموده ودوباره پس به منبع بازگشت می نماید ،زمان رفت وبرگشت پروازفوتون پکسل به پکسل ثبت می گردد واین سیستم با استفاده ازیک اشکارساز که میتواند فوتون ها را  بصورت منفرد حساب نماید ، میتواند مشکل ضخامت را تا مقیاس ملی متر درفاصله های دورحل نماید .

 به گفته انگوس مک کارتی همکار پوهنتون هریوت وات :با وجود که دیگر روش ها میتواند وضوح استثایی داشته باشد ،اما قابلیت این سیستم جدید تصویربرداری اجسام مانند بخش از روکش است که به ساده گی پولس های لیزر را انعکاس نمی دهد واین باعث  با تنوع وسیع تر دروضعیت های مختلف، مفید واقع شود

استفاده اولیه از سیستم به احتمال زیاد در اسکن استاتیک، وسایل نقلیه یا برخی از تغییرات در سافت ویر و پروسیس تصویر، که  می تواند سرعت و جهت آنها را تعیین کند، خواهد بود

یکی ازویژه گی های کلیدی این ستیستم طول موج طویل نور لیزر است که محقیقان انتخاب کرده است، طول موج نور درحدود 1560 نانومتر است که نسبت به نور قابل دید که تنها طول موج ان بین 750-380 نانومتر میباشد طویل تر یا قرمز تراست ، این نور با طول موج طویل به اسانی از اتمسفیر عبور میکند که توسط نورخورشید غرق نمیگردد  درقدرت پائین برای چشم مضر نیست ، بسیاری از سیستم های متداول قبلی نمیتوانیست که طول موج های طولانی اضافی را تشخص کند

اسکنر درشناسایی اشیای پنهان پشت برگ وخاشاک خوب است ، باوجود که نمی تواند چهره انسان را نشان دهد درعوض بصورت تاریک ، منطقه به خصوص نشان میدهد زیرا درطول موج های طولانی که توسط سیستم استفاده میشود ، پوست انسان تعداد زیاد ازفوتون ها را دوباره انعکاس نمیدهد تا اندازگیری دقیق بدست اید . با این حال انعکاس پذیری پوست انسان درشرایط مختلف تغیر میکند ، به گفته مک کارتی " بعضی گزارش ها نشان میدهد انسان تحت فشار.. مثلا باپوست عرق الود به طور قابل توجهی سگنال های بیشتر را انعکاس میدهد درین حالت تصویر بهتر خواهیم داشت"

خارج از شناسایی هدف ،تصویربرداری دقیق شمارش فوتون، می تواند برای تعداد ازمقاصد علمی استفاده شود ازجمله معائنه صحت ازراه دور، حجم پوشش گیاهیی ، حرکت سخره ها (سنگ ها) و ارزیابی خطرات بالفوه انها . مک کارتی میگوید که این سیستم می تواند اشیای که را درفاصله 10 کیلومتری است جستجو وتصویربرداری نماید اومیگوید "روش است که این سیستم باید کوچک وبا دوام ساخته شود اما ما معتقد هستیم که یک تصویرگیرنده دقیق ، کاملا قابل حمل ، امکان پذیراست ومی تواند درکمتر ازپنچ سال تولید گردد.

گام های بعدی برای این تیم ، ساخت یک اسکنر با سرعت با لا است ، اگر چه معلومات برای تصویر عمیق با وضوح بالا را میتوان درحصه ازثانیه بدست آورد اما درحال حاضر ازشروع اسکن تا زمانی که یک تصویر عمیق توسط سیستم ایجاد شود شش دقیقه طول میکشد.

ماخذ: ScienceDaily